Välkommen till Kållandsö Marina vid Hörviken på Kållandsö Box 899, 531 18 Lidköping
Klubben bildades 1981 och har ca 520 medlemmar vilka disponerar ca 400 båtplatser.

www.kmbk.se